STARTPAGINA
Gratis nummer
  
  BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Woningen Compere draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent dat:
  • uw persoonlijke gegevens enkel worden verzameld en verwerkt om u de informatie te verstrekken die u wenst;
  • uw persoonlijke gegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden ;
  • u toegang kan krijgen tot uw persoonlijke gegevens en hiervan altijd de juistheid kunt nagaan.
Om uw persoonsgegevens te raadplegen en eventueel te wijzigen, kan u ons contacteren:

Per mail : info@woningencompere.be

Per brief:
Woningen Compere n.v.
Rue d'Horpmael 26
4360 Oreye
   


 
© 2018 Woningen Compere- Maisons Compère - Persoonlijke levenssfeer