STARTPAGINA WONINGEN COMPERE
Gratis nummer
  
  ENERGIEPRESTATIE
Ons bedrijf implementeert steeds de laatste technieken en stelt zich verantwoordelijk voor de keuze van materialen en toebehoren. Om deze reden, om u altijd een volledige zekerheid te garanderen, selecteert ons bedrijf haar producten en grondstoffen op basis van certificaten en documenten die de degelijkheid en kwaliteit aantonen (NBN-label, BENOR). Het verwerken van deze producten, volgens de regels van de kunst, vormt één van de kernwaarden van onze onderneming. Ons doel is de bouwheer het kwaliteitsniveau af te leveren dat hij verwacht en waar hij ook recht op heeft.   Woningen Compere streeft ernaar om woningen aan te bieden met een energieverbruik dat bij de laagste van de markt hoort. Om dit te realiseren, wordt elk van onze woningen uitgerust met een hoogrendementsketel, isolatie van een hoger niveau dan door de Belgische normen opgelegd, en een geschikt ventilatiesysteem dat een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik met zich meebrengt. Naast het financiële voordeel, zorgt deze daling in energieverbruik ook voor een milieuvoordeel, daar recente studies hebben aangetoond dat 30% van de broeikasgasuitstoot veroorzaakt wordt door woningen.   Het lijkt ons bijgevolg opportuun uw aandacht te vestigen op een van de belangrijkste onderdelen van onze bouwwerken, nl. isolatie.
Dankzij de combinatie van deze verschillende elementen vormen de isolatie en de energetische kwaliteit van onze bouwwerken een referentie op de markt voor eengezinswoningen in België.    


 
© 2018 Woningen Compere- Maisons Compère - Persoonlijke levenssfeer