Een huis kopen

Voorafgaand aan het kopen van een huis, dient u een financiering aan te gaan : u moet uw budget bepalen, uw kosten en eventuele premies waar u recht op hebt berekenen en met een financiele instelling uw lening becijferen.

Een huis kopen is een investering. Vooraleer u op zoek gaat moet u uw financiële draagkracht kennen. Het best kan u beginnen met uw spaargeld in kaart te brengen. Bereken exact het bedrag dat u wil benutten voor de aankoop van uw huis. Informeer u over eventuele premies waar u recht op hebt. In België zijn deze premies afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Eens u hier een duidelijk zicht op hebt, begeeft u zich naar uw financiële instelling om u te informeren over het krediet dat u kan krijgen. Na dit alles kan u gericht op zoek naar een vastgoed. Bereken alle kosten zoadat u een zicht hebt op de exacte totale kostprijs van uw project : aankoopprijs van het goed, eventuele uit te voeren werken, notariskosten, hypothecaire kosten en verzekeringen.

Zie ook: een huis kopeneen huis kopeneen huis kopen

een huis kopen

Gratis catalogus van 408 pagina's (362 modellen met plan en prijs)

Ontvang gratis onze catalogus