Batibouw

Elke jaar vindt in Brussel gedurende enkele dagen het Batibouw salon plaats. Dit is gewijd aan interieur, bouw en renovatie. Het richt zich tot particulieren maar ook tot professionals.

Het Batibouw salon is het evenement op het vlak van bouwen in België. Elk jaar ontvangt het aan interieur, bouw en renovatie gewijde salon bijna 300.000 bezoekers. Met gemiddeld 1000 aanwezige professionals is het voor de particulier, die wil bouwen, de gelegenheid bij uitstek om een groot overzicht te krijgen van het aanbod op de Belgische markt. Tijdens elke editie wordt speciale aandacht besteed aan actuele thema's zoals passiefhuizen, de digitale woning, de optimalisatie van de kosten of ook het energiezuiniger maken van woningen. Tijdens Batibouw kunnen bouwfirma's zich in de kijker plaatsen en kunnen klanten goede zaken doen. Heel wat dienstverleners stellen "Batibouwvoorwaarden" voor via kortingen, cadeaus of andere voordelen.

Gratis catalogus van 408 pagina's (362 modellen met plan en prijs)

Ontvang gratis onze catalogus