De Bouw

Het kan soms een moeilijke keuze zijn om een huis te kopen of dit te laten bouwen door een bouwbedrijf. Wat moet u weten alvorens u begint met de bouw van een woning?

We gaan het eerst hebben over de verschillende voordelen die de bouw te bieden heeft. De bouw van sleutel op de deur woningen natuurlijk.

Eénmaal u in het bezit bent van een bouwgrond, is het belangrijk om te weten hoelang de bouw zal duren. Afhankelijk van welk soort project u kiest, zal dit variëren tussen de 9 en 12 maanden.

Als u voor een sleutel op de deur bedrijf kiest, dan is het belangrijk om te weten dat u goed zal begeleidt worden doorheen de verschillende administratieve stappen om uw bouw dossier in orde te krijgen (bouwplan). Eénmaal uw dossier in orde is en goedgekeurd, zal de werfleider alle processen van de bouw overnemen. Hij zal aanwezig zijn op uw werf en alle verschillende stappen van de bouw opvolgen. Voor al uw vragen blijft het bedrijf gedurende het hele proces beschikbaar.

de bouw

Welke documenten heeft u nodig om te kunnen bouwen?

Het is verplicht om in het bezit te zijn van een bouwvergunning voor de bouw van een nieuwe woning. Eénmaal u in het bezit bent van de bouw voorschriften, zal het gemakkelijk zijn om een bouwaanvraag te doen bij de gemeente. Dit kan door u of de architect ingediend worden bij de gemeente waar u de bouw zal plaatsvinden. De gemeente zal een periode van 30 tot 115 dagen nodig hebben om uw bouwaanvraag na te kijken, eventuele aanpassingen te vragen of publieke enquêtes uit te voeren. als alles goed bevonden is door de gemeente dan zal u een bouwvergunning ontvangen.

Wat moet u ook voorzien voor uw sleutel op de deur woning? Welke supplementaire kosten moet u voorzien die gerelateerd zijn aan de bouw?

U moet aan de prijs van de bouw in eerste instantie de BTW toevoegen samen met de kosten van de architect. De grondstudie van de bouwgrond is zeer bepalend voor het type fundering dat gebruikt moet worden, bij de bouw van uw woningen. Eénmaal als de grondstudie is uitgevoerd moet u deze bezorgen aan het studiebureau dat instaat voor de stabiliteitsberekening van uw woning. De EPB-studie (Energie Prestatie Bouw) moet opgesteld worden vooraleer u kan beginnen te bouwen.

Wat met de veiligheid op uw werf?

Een veiligheids- en gezondheidscoördinator zal bij het begin van de werf worden aangesteld, deze persoon zal nagaan of alles volgens de veiligheidsvoorschriften verloopt. Een veiligheids- en gezondheidscoördinator is verplicht voor elke bouw.

U hoeft niet te paniekeren over de kostprijs van wat hierboven beschreven word. Er wordt bestek opgesteld en aan u overgemaakt waarin alles gedetailleerd in beschreven staat zodat u niet tot verassingen komt te staan.

Van de eerste tot de laatste stap, vertrouw de bouw van uw woning toe aan de professionals van woningen compere.

Vraag uw gratis catalogus aan

De bouw als sector

Bij de bouw spreekt men over een economische sector die zich bezighoudt met het construeren van woningen, winkels, etc. De wetenschap achter deze sector is de bouwkunde. Om een gebouw recht te krijgen moet men bepaalde processen in volgorde opvolgen. Deze zijn het initiatief, het ontwerp, de bouw zelf en dan het gebruik. Hoewel sommige mensen zelf hun huis nog bouwen komt het toch vaker voor dat de constructie hiervan gedaan wordt door bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn, namelijk bouwbedrijven. Deze construeren een gebouw in opdracht van een bepaalde opdrachtgever. Dan heb je ook projectontwikkelaars. Deze mensen laten zelf bedrijfspanden, kantoren, wooncomplexen, etc. bouwen door bouwfirmas, eerst ook ontwerpen door een architect, om ze later te verkopen voor winst.

 

Wat kun je doen in de bouwsector?

In de bouw werken er hier in België ongeveer 280.000 mensen en genereert bijna evenveel banen in de toeleveringssectoren. Deze werknemers doen ook niet allemaal hetzelfde. In de bouw heb je veel verschillende beroepen waaronder bijvoorbeeld aannemer. Dit is een onderneming die verantwoordelijk is voor het realiseren en het coördineren van de bouw. Deze moet ook de levering van een volledig afgewerkt project verzorgen volgens de overeengekomen prijs en voor de afgesproken deadline.

Hierna kan de bouwheer naar de volgende in onze lijst stappen, de architect oftewel de ontwerper van de bouw. Deze visualiseert het project door het te tekenen en begeleidt het vervolgens op technisch en administratief vlak. Deze architect gaat ook volgens een vrij uitgebreide werkwijze te werk. Normaal gezien krijgt de architect een ontwerpopdracht van een bouwheer. Deze opdrachtgever kan een particulier zijn, maar hij kan ook een gemeentebestuur, een woningcorporatie of de directie van een onderneming zijn. Hij begint aan zijn opdracht door eerst een schetsontwerp te maken met een schatting van de kosten. Om dit ontwerp wat te verduidelijken naar de bouwheer toe maakt de architect in sommige gevallen een maquette. Als de bouwheer het hier mee eens is maakt de architect vervolgens het lastenboek en de bijbehorende illustratie. Hierna volgt de mogelijkheid op een openbare of onderhandse aanbesteding. Dit is een procedure waarbij de bouwheer bekend maakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en aan bedrijven vraagt om een offerte in te dienen. Bij beide vormen van de voorgaande fase wordt het werk gegund aan de laagste inschrijver. Deze fase noemt men de gunning. De architect kan ook samen met een aannemer een offerte maken en een vooropgave van de kosten. Als men deze goedkeurt werkt de architect verder met het uitwerken van het project.

Een volgend beroep op dit lijstje is loodgieter. Dit is een vakman die gericht is op het aanleggen en het onderhouden van sanitair, verwarmingsinstallaties, riolering of waterleidingen. Een loodgieter kan zich bezighouden met al deze installaties of hij specialiseert zich in één van deze. Dit woord is ontleend aan het gieten van loden pijpen. Hun werkgebied is aanzienlijk toegenomen in de 20e eeuw. Hij kan zich nu bezighouden met alle bovenstaande installaties. De loodgieter moet wel steeds meer van een computer kennen omdat er steeds meer cv-ketels oftewel centrale verwarmingsketels worden gebruikt.

Nog een ander beroep in de bouw is de constructeur. Dit is een bouwmeester en daarbij ook de eindverantwoordelijke voor het productieproces van apparaten zoals schepen of vliegtuigen of van constructies. In de bouwsector wordt er door een architect een bouwwerk ontworpen waarvan de indeling van een bepaalde ruimte en het aanzien bepaald worden. Vervolgens wordt de constructeur ingeschakeld. Deze moet de draagconstructie, die uit kolommen, vloeren, wanden en balken bestaat, ontwerpen en doorrekenen. Daarna zal de constructeur de bouwmaterialen kiezen die voldoende stevig zijn en die hij wenst te gebruiken voor de draagconstructie. Veelgebruikte materialen zijn hout, staal, metselwerk en beton. Wanneer apparaten worden ontworpen wordt er in de meeste gevallen een in multidisciplinair team gewerkt. Hier is de constructeur de verantwoordelijke. Deze gebruikt ook inventiviteit en techniek om constructies of apparaten te realiseren. Afhankelijk van de moeilijkheid en complexiteit van het project is de constructeur ook de projectleider.

Er zijn natuurlijk nog veel meer beroepen in de bouw zoals opzichter, elektricien, tegelzetter, etc. Maar die gaan we hier niet allemaal in detail bespreken.

De economie in de bouw

De bouwsector is heel gevoelig voor fluctuatie. Dat wil zeggen dat als de economie goed gaat de vraag naar bouwwerken stijgt, maar als de economie minder goed gaat wil dat ook zeggen dat er in deze sector het tegenovergestelde gebeurd. De bouw bestaat uit redelijk wat deelsectoren zoals bijvoorbeeld de burgerlijke en utiliteitsbouw. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen van woningen, kantoren, etc. Deze sector splits zich dan nog eens op in de eengezinswoningen, appartementen en kangoeroewoningen. Vervolgens heb je ook de grond-, water- en wegenbouw. Daarna volgen ook nog de instabiliteitsbedrijven zoals bijvoorbeeld de elektrische installaties of de verwarming. Je vindt in de sector van de bouw ook nog de afwerkbedrijven. Hiermee kan men schilders of stukadoors bedoelen. Als laatste heb je nog de andere gespecialiseerde bedrijven.

Er zijn ook nog andere sectoren die heel dicht verwant zijn aan die van de bouw. Je hebt bijvoorbeeld zand- en grindwinningsbedrijven, steenfabrieken, timmerbedrijven, constructiewerkplaatsen, producenten van asfalt, beton en cement, etc. U ziet dus dat deze sector eigenlijk veel uitgebreider is dan de sector zelf.

Woningen Compere

Wij zijn eerst en vooral een familiebedrijf in de sector van de bouw. Wij beschouwen de tevredenheid van onze klanten als een van onze belangrijkste taken. Dit komt vooral door onze familiale waarden. Voor de aanvang van uw bouwproject zorgen wij ervoor dat het grootste deel van de formaliteiten geregeld is. Hiervoor hebben we ook een nauw contact met u als klant, maar ook met uw architect.

Daarbij staan wij er ook op dat iedere klant een bouwadviseur en nadien een werfleider krijgt toegewezen. Deze persoonlijke medewerker heeft de verantwoordelijkheid te zorgen voor de precieze coördinatie van de bouw. Dit tot in de kleinste details, dat wil dus zeggen dat hij zorgt voor de coördinatie vanaf het begin van de werken tot aan het overhandigen van de sleutels van uw woning.

Bovenop het toezicht van de werfleider zal er ook regelmatig één van onze bestuursleden naar de werf trekken om er zeker van te zijn dat de werken van de bouw op een goed tempo verlopen. U ziet dat er een dubbele controle is, hierdoor kunnen wij u een perfecte uitvoering van de werken tijdens de verschillende fases van het bouwen van uw woning garanderen.

Wat wij hier bij Woningen Compere ook uiterst belangrijk vinden is het persoonlijk contact dat we proberen te onderhouden met onze klanten. Dit is ook één van onze grootste troeven.

Hier bij Woningen Wompere zijn we ook altijd een voorloper geweest op het vlak van energiezuinig bouwen. De meeste van onze woningen die die u terugvindt in onze catalogus beschikken over één van het laagste energieverbruik op de Belgische markt. Ons gemiddelde van EPC-waarden is hier het bewijs van. Om aan deze hoge score in de bouw te geraken voorzien wij iedere woning die wij ter beschikking hebben van een hoogrendementsketel, isolatie die de normen die door de Belgische wetgeving zijn opgelegd overtreft en van een doeltreffend ventilatiesysteem dat het energieverbruik aanzienlijk vermindert. Door deze combinatie van enkele verschillende elementen zijn onze woningen op het vlak van energieverbruik en isolatie een referentiepunt op de Belgische markt van ééngezinswoningen.

Wij hier bij Woningen Compere bouwen over zo goed als heel België 100% traditionele woningen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze methode de beste garantie is op duurzaamheid, een lager budget en een verminderd energieverbruik in de bouw. Om deze reden kunnen wij de standaard 10-jarige garantie uitbreiden en daar 20 jaar garantie van maken.

De materialen waarvan we gebruik maken zijn gelabeld. We werken ook met producten van gekende merken. Onze medewerkers moeten regelmatig een opleiding volgen. Deze is georganiseerd door onze partners, zo kunnen ze de materialen op een juiste manier worden gebruikt. Het gebruik van deze materialen op een kunstzinnige wijze biedt de bouwheer de kwalitatieve afwerking waar hij naar verlangt. De voorkeur die wij hebben voor de traditionele methode van bouwen wordt gefundeerd door ons verlangen om duurzame huizen te bouwen die het meerdere generaties volhouden.

De woningen die wij aanbieden en die dus ook in onze catalogus staan hebben een gemiddelde prijs onder de gemiddelde marktprijs. Wij kunnen u verzekeren dat deze prijs één van de beste prijs-kwaliteitsverhoudingen voor het bouwen van woning op de Belgische markt is. Wanneer u een prijs van de bouw van een woning van Woningen Compere ontvangt wordt deze steeds vergezeld van een gedetailleerd lastenboek. Daarbij ontvangt u ook de eenheidsprijs en de hoeveelheid die u nodig heeft van elk onderdeel van uw woning. Woningen Compere opteert voor deze transparantie om u een duidelijk beeld te geven wat alles juist kost en welke posten de woning juist duur maakt.  Zo kan u het aantal wijzigingen dat u wilt uitvoeren gedurende het bouwproces heel nauwkeurig berekenen. Neem nu dat u een deur weglaat of een extra venster wilt in de bouw, dan kan u door middel van de meetstaat gemakkelijk het exacte bedrag berekenen.

Wenst u de bouw van uw woning aan Woningen Compere toe te vertrouwen bestel dan via de site de gratis catalogus boordevol informatie en inspiratie. Vervolgens treft u er de gegevens van een bouwadviseur op aan bij wie u contact kunt opnemen en bij wie u terecht kan met al uw vragen.

Vraag uw gratis catalogus aan

 Gratis catalogus van 408 pagina's (301 modellen met plan en prijs)

Ontvang onze gratis catalogus