Huis bouwen prijzen

Onafhankelijk van wat de huis bouwen prijzen ook mogen zijn, u mag de aanvraagprocedure voor een stedenbouwkundige vergunning niet vergeten.

Huis bouwen prijs

In België moet elke nieuwbouw beschikken over een stedenbouwkundige vergunning. Dit officieel document is verplicht en geeft u de toestemming om een gebouw op te richten, af te breken of aan te passen. Hoe moet u tewerk gaan? Vraag de toestemming aan de gemeente waar de bouwgrond gelegen is, De stedenbouwkundige ambtenaar zal u per brief op de hoogte brengen van de beslissing van het college van burgemeester en schepen wat betreft uw vergunningsaanvraag. De procedure wordt gevolgd door uw architect, en hij stelt het dossier samen. Voor meer informatie kan u contact opnemen met de bevoegde dienst op de gemeente.Gratis catalogus van 306 pagina's (251 modellen met plan en prijs)

Ontvang onze gratis catalogus