Bouwplan

Een huis bouwen is niet mogelijk vooraleer u over een bouwplan beschikt. Maar wat is een bouwplan? Samen met u ontrafelen we alle geheimen van een bouwplan zodat u weet waar u aan toe ben.

Gratis catalogus van 408 pagina’s (362 modellen met plan en prijs)

Ontvang gratis onze catalogus

Een bouwplan is een omschrijving van de bouw van uw woning. Daarin wordt zowel het einddoel als het proces naar het resultaat beschreven.

Een bouwplan wordt vaak ook anders genoemd. Bijvoorbeelden daarvan zijn; een bestek, het ontwerp voor een woning, een plattegrond of een grondplan.

Bij Woningen Compere bedenken we graag samen uw bouwplan. Daarvan is het eerste voorontwerp een gratis gebaar dat we graag willen doen.

Wat is een bouwplan? Waaruit bestaat het?

Het aanbestedingsdocument

Een aanbestedingsdocument is de bekendmaking van een opdracht door de opdrachtgever. Dat bestaat uit verschillende documenten die beschrijven wat de eigenlijke opdracht is. Deze moeten opgevraagd worden.

Zo een document bestaat uit verschillende elementen. De tekeningen die zeer concreet en transparant moeten zijn. Het moet zeer duidelijk zijn wat er moet gebeuren.

Een volgend element is het bestek, dat is een technische omschrijving van wat te gebeuren staat. Die is best zo uitgebreid mogelijk beschreven. Dat omvat de uit te voeren taken, inclusief de materialen.

Het aanbestedingsdocument van uw bouwplan bestaat verder ook uit een kleurenstaal. Deze dienen voor het bepalen van de RAL kleur die u wenst. Vaak is het handig wanneer u nog niet zeker bent van uw keuze.

Daarnaast zijn er foto’s en video’s die deel uitmaken van uw aanbestedingsdossier. Die zorgen voor meer duidelijkheid indien dat niet mogelijk is door de andere aanbestedingsstukken.

Bovendien zijn er ook nog de normen, materiaal documentatie en de planning. Deze laatste elementen zorgen voor de vervollediging van uw aanbestedingsdossier.

De opbouw van uw bouwplan.

Uw bouwplan moet op een zo duidelijk mogelijke manier opgesteld worden. Bovendien is het een must om zeer boeiend te zijn en goed te definiëren wat u bedoelt.

Het is zeer belangrijk dat u geen stukken vergeet te vermelden in uw aanbestedingsdossier. Vaak is het zo dat het meeste geld gaat naar de onvolledigheid of slordigheid van de stukken die ertoe zouden moeten behoren.

Uw architect zal u zeker kunnen helpen hiermee. Hij probeert zo goed mogelijk de volledigheid en duidelijkheid te garanderen zodat u snel aan de rest kan starten.

Verder is het ook belangrijk dat u de aannemer de tijd gunt om alle documenten grondig door te nemen. Dat noemt de compleetheid. Bijvoorbeeld bij een verbouwing controleren jullie samen de woning op compleetheid.

Sommige aannemers zullen dit uit zichzelf doen, anderen niet. U kan dan voorstellen hem of haar hiervoor te vergoeden. Zelf in dat geval wil niet elke aannemer deze fase doorgaan. Het is dan verstandig voor een andere aannemer te kiezen.

Om problemen in de toekomst te verkomen kan u een bepaalde checklist doorlopen. Die checklist moet u in staat stellen om de volledigheid van uw bouwplan of aanbestedingsdossier te bekomen.

Van groot belang is dat u de puntjes van de checklist steeds schriftelijk probeert na te komen. Vraag de aannemer schriftelijk om alle stukken door te nemen en stel eventueel al vragen.

Daarna stelt u hem schriftelijk op de hoogte van de compleetheid. U controleert het bouwplan en bundelt alle resterende vragen die u vervolgens weer schriftelijk aan de aannemer voorlegt.

Daardoor kan u het bestek, de tekeningen en andere stukken aanpassen. Tot slot kan u met zekerheid aannemen dat uw bouwplan volledig is, in de mate van het mogelijke.

Bouwplan

De misverstanden uit de wereld helpen omtrent een bouwplan.

Verschil in terminologie: bouwplan of plattegrond?

Een bouwplan wordt vaak verward met een plattegrond van een huis. Een plattegrond is hetgene dat de architect bekomt. Het is als het ware een doorsnede van uw woning.

De doorsnede van uw woning geeft een overzicht van hoe uw huis er aan de binnenkant zal gaan uitzien. Bijvoorbeeld waar de kamers zich bevinden, de grootte ervan en de indeling van elke verdieping.

De plattegrond maakt het makkelijker om u visueel voorstellingen te maken.  Daarnaast is het ook makkelijker om het eindresultaat van uw bouwplan te interpreteren.

De plattegrond van uw woning kan best wat kosten. Uiteraard hangen die kosten sterk af van het project waaraan u begint. Een plan maken voor een reeds bestaand huis is een andere klus dan voor een volledige nieuwbouw.

De grootste kostenbepalers zullen daarvoor de werkuren en de hoeveelheid werk zijn. Neem bijvoorbeeld de plattegrond van een nieuw te bouwen gezinswoning, die zal gemiddeld tussen de 7.000 en 8.500 euro bedragen.

Bij Woningen Compere is het mogelijk om reeds een gratis voorontwerp aan te vragen. Onze architect tekent hierbij een eerste kladversie van uw woning uit. Zo heeft u een idee wat u van ons kan verwachten.

U kan ook altijd een plattegrond van uw woning zelf maken. Tegenwoordig bestaan er tal van digitale tools om zelf te tekenen. Let wel dat u voor bepaalde vergunningen en afbraak of opbouwwerken steeds een door de architect getekende versie van uw huis nodig heeft.

Stappenplan voor een plattegrond.

Zoals u reeds weet is een plattegrond een uitstekende toevoeging aan uw bouwplan. Om een plattegrond te maken van de woning die u wenst moet u eerst op zoek naar een architect.

Een architect kan u zelf onder de arm nemen of u kan samenwerken met één van de architecten van Woningen Compere. Er zijn een aantal stappen die dan vervolgens worden doorlopen.

Ten eerste start alles met een kennismakingsgesprek. Op die manier kan u de architect wat beter leren kennen en omgekeerd. Verder kan u altijd vragen naar eerdere realisaties van de architect.

Op de volgende afspraak maakt de architect al een eerste schets. Daardoor kan u een goed beeld krijgen van het bouwplan. Tijdens deze afspraak kan u aanhalen wat u zeker wel en zeker niet wenst in uw huis.

We merken graag op dat u bij Woningen Compere steeds een gratis eerste voorontwerp kan ontvangen. Die is nog niet definitief en kan nog eindeloos aangepast worden.

Dankzij de tweede afspraak weet de architect goed wat u wil. Op basis daarvan kan hij starten aan de offerte. De offerte zorgt ervoor dat u een duidelijk beeld verkrijgt wat de kostprijs van uw woning zal worden.

Wanneer de definitieve plattegrond klaar is wordt er voornamelijk gewerkt met een 3D programma. Uw woning wordt volledig uitgetekend waardoor u deze al werkelijk kan beleven.

De plattegrond moet voldoen aan alle wettelijke eisen van uw gemeente. De gemeente toetst uw schets aan alle eisen waarna u een bouwvergunning kan verkrijgen.

Daarna wordt een bestek vastgelegd. Deze bespraken we eerder al en omvat het volledige takenpakket en de uitwerking ervan. Denk maar aan de constructie en indeling van bijvoorbeeld de badkamer.

Het bouwplan verschilt van type woning dat u bouwt.

Het bouwplan dat u uiteindelijk bekomt is afhankelijk van in welke soort woning u graag wil wonen. De stijl of constructie van uw woning kan de complexiteit van uw bouwplan bepalen.

Het lijkt logisch dat een bungalow woning een eenvoudiger bouwplan heeft dan een woning met verdiepen. Toch is dat niet altijd zo. Bij een bungalow bevinden die oorspronkelijke verdiepingen zich op één verdiep.

Het enige verschil tussen een bungalow woning en een woning met een verdiep zijn de trappen. De architect zal niet per se meer werk hebben door het uittekenen van trappen. Wat de rest betreft is alles aanwezig op het gelijkvloers.

Daarnaast kan de indeling van uw woning ook grote veranderingen teweegbrengen in uw bouwplan. De hoeveelheid kamers met eventueel aansluitende dressing of badkamer, extra ruimtes voor een bureau of berging.

Niet enkel uw plattegrond en bouwplan doorgaan wijzigingen door deze indeling. Ook het budget zal ruim wijzigen. Meer kamers betekent meer oppervlakte en dus een grotere kost per vierkante meter. Ook de afwerking moet hier extra voorzien worden.

Bouwplan

Eén adres voor uw nieuwbouw: Woningen Compere

Wij zijn net als u enthousiast dat u een woning gaat bouwen. Neem zeker contact met ons op voor uw sleutel op de deur woning. Wij bouwen deze al jaren en hebben daardoor de nodige expertise verkregen.

Deze expertise willen we graag tot uiting laten komen in uw woning. Het is bij ons mogelijk om eender welke stijl te bouwen. Bent u een fan van een moderne woning of eerder pastorij? Alles is mogelijk.

Weet wel dat wij elke woning bouwen volgens een traditioneel principe. Onze vakmensen metselen elke sleutel op de deur woning volgens dezelfde methode.

In ons gedetailleerd lastenboek vindt u een overzicht van al onze materialen. Daarnaast bespreken we ook uitvoerig elke bouwfase zodat u weet waar u aan toe bent.

Ons lastenboek kan u ook online raadplegen. Via onze website www.wonigencompere.be vindt u een duidelijk overzicht van onze sterktes uit het lastenboek. Ook de gedetailleerde versie is beschikbaar.

Verder staat er ook een versie in de gratis catalogus. De catalogus kan u aanvragen door een online webformulier in te vullen. Onze medewerkers verzenden zo spoedig mogelijk de catalogus naar uw thuisadres.

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met ons via het gratis telefoonnummer 0800 11 164. U kan ook al uw vragen bundelen en verzenden naar ons emailadres. Dat vindt u makkelijk terug op de website.

 

 

Gratis catalogus van 408 pagina's (362 modellen met plan en prijs)

Ontvang gratis onze catalogus