Gratis catalogus

Huis bouwen in Brugge

"

Een huis bouwen in Brugge kan op sommige vlakken vervelend zijn, maar het kan even goed voordelig zijn. U gaat in een grote stad bouwen, dat zal u altijd wat meer gaan kosten dan op het platteland. De kans dat u voor een kleiner huis zal moeten kiezen is ook groot aangezien alles in grootsteden duurder is en de bouwterreinen kleiner. Maar ter compensatie van deze nadelen zijn er ook positieve dingen aan een huis bouwen in Brugge.

Huis bouwen in Brugge
Premies

In Brugge worden er namelijk allerlei premies uitgereikt voor verschillende aspecten die met een huis bouwen in Brugge te maken hebben.
Zo is er bijvoorbeeld een opknappremie. Deze is bedoeld om eigenaars of huurders van een woning financieel te ondersteunen, zo kunnen ze voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Maar hier zijn wel enkele voorwaarden voor. De eerste hiervan is dat de woning minstens 40 jaar oud moet zijn. U moet zelf ook de eigenaar of de huurder van deze woning zijn. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen moet ook lager dan €1100 zijn.
De premie die u zal ontvangen zal oftewel 30 of 50 procent van het factuurbedrag bedragen. De premie zal wel niet hoger als €5000 zijn. Er zitten verschillende onderdelen in het premiepakket. Zo bevat dit pakket wooncomfort, veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en wonen bij buurtwinkels. Er is ook voor elk van deze een maximum opgelegd.
Het grootste deel van de andere premies die er in Brugge worden uitgereikt zijn de laatste jaren samengesmolten tot deze ene premie, namelijk de opknappremie. Een huis bouwen in Brugge levert dus al heel wat premies op.

Ontvang onze gratis catalogus

Vergunningen

Iets dat wat minder aangenaam is zijn de vergunningen die je moet aanvragen voor bepaalde werken alsook voor een huis bouwen in Brugge.
U heeft bijvoorbeeld een vergunning nodig als u een inrit wilt aanleggen die in verbinding staat met de openbare weg. Dit kan naar een carport, staanplaats of garage die aansluit op de openbare weg zijn. Het verlagen van een boordsteen vergt ook een vergunning. Voor de (her)aanleg van een oprit worden de richtlijnen van de Wegendienst opgevolgd. Dit moet ook gebeuren in opdracht van de eigenaar.

Hier zijn ook enkele voorwaarden aan verbonden. Het aanliggende gebouw moet namelijk een carport, een garage of een vergunde parkeerplaats hebben. De breedte van de oprit mag wel niet groter zijn dan 3,50 meter. Afwijkingen op de maximale breedte zijn enkel toegestaan voor de volgende uitzonderingen. De oprit mag tot 7 meter breed zijn voor vergunde parkings van 6 tot en met 20 voertuigen, tot 2 keer 7 meter voor vergunde parkings van 21 tot en met 100 voertuigen en tot 3 keer 7 meter voor vergunde parkings voor meer dan 100 voertuigen. Wanneer u wilt een huis bouwen in Brugge of gaat verbouwen dan moet u over een bouwvergunning beschikken. En als u eerst groen, bomen of beplanting moet verwijderen, dan zal u een volgende vergunning moeten aanvragen, namelijk een omgevingsvergunning of zoals wij zeggen een kapvergunning.

Als u in Brugge bomen wilt kappen die in een bos staan zal u eerst kapmachtiging moeten aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Als u bomen wenst te vellen bij bouw- of verklaringsplannen dan zal u met de architect / projectontwikkelaar / bouwpromotor alle bestaande bomen eens op een grondplan moeten aanduiden. Hierop zal u ook de te rooien bomen moeten vermelden. De toelating tot het rooien van bomen zal u samen met de omgevingsvergunning krijgen bij een huis bouwen in Brugge. De vergunning heeft betrekking tot het oprichten van het gebouw. Als u een stuk grond of een deel ervan wilt ontbossen dan zal u de omgevingsvergunning bij het stadsbestuur moeten gaan aanvragen. Als men ontbossing zegt dan bedoelt men het gedeeltelijk of volledig verdwijnen van het bos zodat het stukje grond anders gebruikt kan worden.

En wat nu als er een boom die op openbaar domein staat de bereikbaarheid van uw eigendom belemmert. Als u nieuw gaat bouwen of een bestaande woning gaat verbouwen dan kan het altijd gebeuren dat er een straatboom de toegang tot uw eigendom verhindert. Als dit het geval is kan u een aanvraag indienen om deze boom te (laten) vellen. Het College van Burgemeester en Schepen zal dan op basis van vastgestelde criteria beslissen of u de boom mag (laten) vellen.

Huis bouwen in Brugge

Een huis bouwen in Brugge is deze dagen mogelijk op enkele verschillende manieren, sleutel op de deur bouwen is daar een voorbeeld van. Men denkt meestal eerst aan zelf bouwen, maar in de meeste gevallen heeft men geen idee waarmee men moet beginnen. Dit is namelijk een zeer groot project dat veel tijd en energie kost. Het is vaak ook veel ingewikkelder dan wat we eerst denken.
Als u een huis bouwt is het belangrijk dat u op voorhand ingelicht bent. Dit proces is namelijk veel ingewikkelder dan vroeger. Er zijn nu meer regels waaraan u zich moet houden en voorwaarden die moeten worden voldaan dan pakweg 15 jaar geleden. Wat ook met de jaren vermindert is de beschikbare bouwgrond. Bovenop de schaarste aan bouwgrond zijn deze laatste ook nog eens heel wat duurder geworden. Het is ook best dat u alle verschillende stappen kent om een huis te bouwen in Brugge. Zo kan u op het internet tal van sites terugvinden die u hulp bieden bij het bouwen van uw huis. Hoewel al dit heel mooi lijkt, is het toch puur theoretisch. In de praktijk verloopt alles meestal niet zo vlot als wat u zou willen. Juist daarom is het ook een goed idee om wat raad te vragen bij familie en vrienden die al ervaring hebben met het bouwen van een huis. Als u tijd te veel hebt kan u ook altijd een cursus ‘huis bouwen’ volgen.

Een huis bouwen in Brugge waar veel te zien en te beleven valt

Brugge is de hoofdstad en ook de grootste stad van West-Vlaanderen. Hij is gelegen in het noordwesten van het land en is ook de hoofdplaats van het kieskanton Brugge. Het is ook de zetel van het hof van assisen. Het historisch centrum van Brugge is opgenomen als UNESCO werelderfgoed. Dit centrum is ongeveer 430 hectare groot en ziet er eivormig uit. De stad is ondertussen al een wereldberoemde toeristische trekpleister. Een huis bouwen in Brugge is dus heel tof, maar de bouwgrond kan omwille hiervan erg duur zijn.
Brugge staat vooral bekend als een historische stad met veel cultureel erfgoed. Het historisch centrum wordt goed in de gaten gehouden. De neogotiek uit de 19e eeuw beïnvloedt het huidige uitzicht van de binnenstad. Veel gebouwen in die tijd werden verfraaid , gerestaureerd, herbouwd of nieuw gebouwd in de neogotische stijl. De geschiedenis, de reien, de archeologische vondsten, maar ook de winkelstraten zorgen ervoor dat er dagelijks heel wat mensen Brugge bezoeken. De binnenstad wordt vooral te voet, maar ook met de fiets, een paardenkoets, een city-tourbusje of met bootjes verkend. Als de toeristen beslissen om te blijven dan bevinden er zich zo’n 90 hotels in de stad. In het centrum probeert men het autoverkeer te vermijden. En als er dan toch auto’s door moeten dan is dat maximum aan 30 km/u. een lussenplan met veel eenrichtingsverkeer en veel parkings aan de rand van de stad moeten ervoor zorgen dat Brugge een zeer aangename wandel- en winkelstad is. Het zal dus erg druk worden in het Centrum zelf, en vooral niet gemakkelijk om parkeerplaatsen te vinden wanneer u een huis bouwt in Brugge zelf.

Huis bouwen in Brugge

Sleutel op de deur of zelf een huis bouwen in Brugge ?

De beste oplossing om geen tijd te verliezen bij een huis bouwen in Brugge is het kiezen voor een sleutel-op-de-deur firma. Zij zullen namelijk de woning voor u bouwen volgens uw wensen en benodigdheden. Het enige wat ze van u verwachten is dat u op voorhand het model van de woning, de lay-out ervan en de materialen die gebruikt moeten worden kiest. De rest zal de firma voor u doen.

Een huis bouwen in Brugge door een sleutel-op-de-deur bedrijf wil ook wel niet zeggen dat u op uw lauweren kan rusten, maar het grootste deel van het werk wordt wel door de firma afgehandeld. Hetgeen dat u zelf nog zal moeten doen is het opstellen van een plan samen met uw architect. Wat ook heel belangrijk is zijn de materialen die gebruikt moeten worden voor de afwerking. U heeft ook de keuze om de bouw zelf mee op te volgen. Wanneer u samen met een sleutel-op-de-deur bedrijf werkt hebt u slechts één contactpersoon gedurende gans de bouwprocedure. Deze persoon is ook altijd bereikbaar voor wanneer u vragen zou hebben.

Uw architect zal de werf ook steeds goed opvolgen samen met een ervaren werfleider, supervisor, en bouwaannemers. Aangezien alles vooraf al is gepland en er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de aannemers zal het bouwen van uw huis helemaal niet lang duren en het zal vooral geen onnodige tijd in beslag nemen. Als u samenwerkt met een sleutel-op-de-deur bedrijf zal het budget ook zeer goed geregeld worden. Een woning bouwen in Brugge met een sleutel-op-de-deur bouwbedrijf is in het algemeen goedkoper dan een woning die men zelf bouwt. Dat is omdat sleutel-op-de-deur firma’s diensten en materialen goedkoper kunnen aanbieden dan dat u ze in de winkel kan krijgen. De reden hiervoor is dat ze deze materialen in ‘bulk’ oftewel in heel grote hoeveelheden bestellen bij hun vaste leveranciers.

Interesse om een sleutel-op-de-deur huis te bouwen in Brugge ? Vraag dan vandaag nog via ons gratis nummer 0800/11 164 naar een bouwadviseur die in de buurt van Brugge werkt. Hij zal vrijblijvend bij u langs komen om gans het sleutel-op-de-deur principe te komen uitleggen en naar uw wensen te luisteren.