Gratis catalogus

Nieuwbouw huis bouwen

"

Een nieuwbouw huis bouwen omvat een lang stappenplan dat gevolgd moet worden.

 Van het kiezen van een bouwgrond tot de oplevering van de woning. Als u een nieuwbouw huis bouwen wilt, wordt het aangeraden dat u toch wat kennis hebt over de verschillende stappen. Zeker als u de bouw van uw woning zelf zult managen. In deze tekst leggen we alle stappen rond een nieuwbouw huis bouwen uit. Indien u hiervoor geen tijd heeft kan u kiezen voor een sleutel op de deur bouwfirma zoals Woningen Compere. Zij bouwen de woning volledig voor u, van begin tot einde. Indien u graag meer wilt weten over Woningen Compere, kan u hen bereiken op het nummer 0800/11 164.
Een nieuwbouw huis bouwen, wat kost dat? 
Bouwgrond
Als u een nieuwbouw huis bouwen wilt, dan begint dit met een bouwgrond. De kostprijs van een bouwgrond verschilt sterk van gewest tot gewest, provincie tot provincie en gemeente tot gemeente. De laatste jaren is de prijs van een stuk bouwgrond enorm gestegen. In 2015 zag men een mindere stijging in deze prijs. Toch wordt een daling niet verwacht aangezien de bouwgronden steeds schaarser worden.
In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde kostprijs van een bouwgrond ongeveer 180 euro per vierkante meter. In Wallonië en Brussel betaalt u respectievelijk 50 euro en 680 euro per vierkante meter. De locatie van het perceel bepaalt mee de prijs. Zo zal een stuk grond dat zich dichter bij de stads- of dorpskern bevindt duurder zijn dan een afgelegen stuk grond. De prijs van een stuk grond wordt uitgedrukt in euro per vierkante meter. U kan de gangbare prijzen bekijken op de site van de federale overheidsdienst economie. Hier vindt u up to date info over de vastgoedprijzen in België.
Een perceel van 300 vierkante meter is ongeveer het minimum van bouwgrondgrootte. Dit stukje grond kan al snel 50 000 euro kosten. Indien dit perceel zou liggen op een betere locatie zal u hiervoor waarschijnlijk het dubbele moeten neerleggen.
Indien u een stuk grond wilt kopen, moet u de kost hiervan afstemmen op uw budget. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om een stuk bouwgrond te kopen van 130 000 euro indien u een budget heeft van slechts 250 000 euro.
Naast deze prijs van de bouwgrond, moet u nog rekening houden met andere vaste kosten. Zo moet u de btw, registratiekosten, notariskosten, … ook betalen. Door deze bijkomende kosten kan het perceel misschien toch buiten uw budget liggen.  Houdt hier dus rekening mee wanneer u naar een bouwgrond aan het zoeken bent en een nieuwbouw huis bouwen (Nieuwbouwwoningen te koop) wilt.
kosten nieuwbouw huis bouwen
De kosten van een nieuwbouwwoning bepalen is niet gemakkelijk. Er zijn veel factoren die een rol spelen. U kan een idee krijgen over de prijs door te kijken naar de kostprijzen van soortgelijke woningen. Hou er wel rekening mee dat dit bedrag nooit exact juist zal zijn. De prijs van een woning wordt, net zoals een bouwgrond, gegeven in prijs per vierkante meter. Kijk goed naar wat er in deze prijs inbegrepen zit. Dit kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Zo zal het ene bouwbedrijf enkel de materiaalkosten en werkuren hierin verrekenen en het andere telt hier nog eens de kosten van de architect bij. Vraag hier dus expliciet achter.
Gemiddeld stelt men dat een nieuwbouw huis bouwen ongeveer 1300 euro per vierkante meter kost. Met deze richtprijs kan u berekenen hoeveel uw woning zal kosten indien hij een bepaalde oppervlakte moet hebben. Natuurlijk varieert deze prijs naargelang wat u wenst van materialen en afwerking. Een architect zal u uiteindelijk een definitievere prijs kunnen geven. Zo kan u bepalen of die woning haalbaar is voor uw budget.
Op het internet zijn er verschillende applicaties beschikbaar die de prijs van uw nieuwbouw huis bouwen berekenen. U kan ook richtprijzen terugvinden in de catalogussen van sleutel op de deur bouwfirma’s.
Een nieuwbouw huis bouwen en zijn grootste kostenbepalers
Zoals al eerder vermeld is de gemiddelde richtprijs van een nieuwbouw huis bouwen 1300 euro per vierkante meter. Maar wat bepaalt nu net deze prijs? De prijs bestaat voornamelijk uit materialen en werkuren. De kost hiervan bedraagt 1000 euro per vierkante meter exclusief btw. De werkuren zijn hierin de grootste speler. U kan deze kosten proberen te drukken door zelf wat werken uit te voeren. Tegenwoordig bestaat er ook een ruime keuze van zelfbouwpakketten op de markt waarmee u zelf aan de slag kan. U kan hier dus heel veel geld mee besparen maar u investeert hier ook heel veel tijd in.
Het ereloon van de architect bedraagt ongeveer 7 procent van de prijs per vierkante meter. Dit komt dan na het verrekenen van de erelonen van de architect op 1070 euro per vierkante meter. Natuurlijk kan een architect zijn loon nog altijd zelf bepalen. Als laatste moet u hier nog 21 procent btw op betalen. Zo komen we aan een bedrag van 1300 euro per vierkante meter.
Het is ook niet meer dan logisch dat de oppervlakte van de woning de uiteindelijke kostprijs ook sterk beïnvloedt. Als u kiest voor een luxueuzere afwerking, domotica, vloerverwarming of voor een duurdere keuze, zal de prijs per vierkante meter stijgen.
De kostprijs van een nieuwbouw huis bouwen  
Als u uw nieuwbouw huis bouwen budget wilt drukken dan kan u best kiezen voor een eenvoudige constructie. De constructie is onafhankelijk van de bouwmethode. Bouw ook niet te groot. Uw woning kan niet veel bewoonbare oppervlakte hebben maar toch een gevoel van ruimte uitstralen. Tegenwoordig ontwerpt men slimmer en zo creëren ze meer leefruimte op eenzelfde oppervlakte. Als u kunt, kies dan voor een langzamere bouw. Dit is soms voordeliger en zo kan u de kosten beter spreiden. Dit gaat gemakkelijk als u bijvoorbeeld nog bij u ouders woont of ergens nog goedkoop kunt huren.
Speel met de materialen en de afwerkingen. Zo kunt u een aardige duit besparen. Zorg wel dat dit niet ten koste van de kwaliteit gebeurt. U kan er ook voor kiezen om de afwerking van de woning nog niet volledig te laten uitvoeren. Dit kan u later nog altijd zelf doen of door derde laten uitvoeren. Indien u in uw woning twee badkamers wenst maar u kan in het begin perfect leven met één badkamer, wacht dan met de afwerking van de tweede badkamer. Indien u dan later uw gezin gaat uitbreiden, kan u die badkamer dan pas laten afwerken.
Blijf uw budget bewaken indien u een nieuwbouw huis bouwen gaat. Maak op voorhand een maximumlimiet op voor bepaalde werken en materialen. Volg zelf de bouw en de kosten mee op. Zo kan u bijvoorbeeld best alle kosten in een boekje noteren. Kies voor een kleinere aannemer. Deze kost minder dan een aannemer met veel personeel. Gebruik uw architect optimaal. Hij heeft het beste zicht op prijzen en waar u de goedkoopste materialen kunt vinden. Ook heeft een architect veel ervaring in nieuwbouw huis bouwen. Eenvoudige maar tijdrovende werken kan u beter zelf uitvoeren. Zo bespaart u veel op de kostprijs van die werkuren. Kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Kwaliteitsmaterialen gaan langer mee. Hier moet u dan later minder geld aan spenderen. Kies ook voor vakmensen. U betaalt meer maar u bent dan wel zeker dat het werk goed uitgevoerd werd.
Indien u een nieuwbouw huis bouwen wilt, bouwt u best toekomstgericht. Laat bijvoorbeeld nog ruimte voor bijgebouwen, veranda’s of een extra verdiepen. U heeft in het begin al deze ruimte waarschijnlijk toch nog niet nodig. We raden u ook aan om plaats te laten voor domotica. Deze zal zeker naar de toekomst toe nog evolueren.
Nieuwbouw huis bouwen, in stappen uitgelegd 
Leningen en verzekeringen afsluiten 
Voor de meeste mensen betekent een nieuwbouw huis bouwen dat ze moeten gaan lenen. U moet weten hoeveel u wilt en kan lenen. Ga hiervoor eens langs bij verschillende banken. Kijk wat er voor u het interessantste is. Ga de voordelen na van de verschillende banken en kijk eens waar u tegen de voordeligste interesten kunt lenen. Elke formule heeft zo zijn voor- en nadelen.
Een nieuwbouw huis bouwen betekent ook dat u een financieel risico moet nemen. Kies daarom op voorhand voor een goede verzekering. Zo bent u beschermt wanneer bijvoorbeeld de aannemer fouten maakt of er een brand ontstaat in de woning.
Wanneer u kiest voor een sleutel op de deur bouwfirma, bent u automatisch al voor een groot deel beschermt. Deze bedrijven zijn verplicht hun klanten te beschermen. Dit wordt hen opgedragen door de wet van Breyne die zij moeten naleven.
Architect aanstellen
De architect is een belangrijk persoon in de bouw van uw woning. De keuzen van de architect is daarom geen gemakkelijke keuze. Hij geeft vorm aan de woning. Dit doet hij zowel op papier als in het echt. Hij volgt voor een groot deel ook mee de werf op. De architect geeft de woning een esthetisch voorkomen en denkt tegelijkertijd aan de energieprestatie. Kies daarom ook een architect die gespecialiseerd is in wat u wilt verwezenlijken. Indien u bijvoorbeeld een energiezuinige woning wilt, kies dan voor een architect die gespecialiseerd is in het bouwen van passieve woningen.
Bouwvergunningen aanvragen 
Dit wordt normaal gedaan door de architect. Indien u een sleutel op de deur woning aanstelt voor de bouw van uw woning, voeren zij dit uit. Deze vergunningen worden aangevraagd als het voorontwerp van de architect wordt goedgekeurd. Een bouwaanvraagdossier aanvragen gebeurt bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waarin u zal gaan bouwen. Dit dossier bestaat uit situatie- en oriëntatieschetsen, geveltekeningen, foto’s van het terrein, isolatieberekeningen en bouwaanvraagformulieren. Het college van de burgemeester en de schepenen beslissen uiteindelijk over de bouwaanvraag. Indien dit bouwaanvraagdossier wordt goedgekeurd kan de architect verder gaan met het uitvoeringsdossier met hierin de uitvoeringsplannen, het lastenboek en de meetstaat.
EPB-procedure starten 
EPB staat voor energieprestatie en binnenklimaat. Dit zijn eisen die bij de energieprestatieregelgeving horen. Er moet een document worden opgesteld met de gegevens van het bouwproject, de verwachte energieprestatie en resultaten van het binnenklimaat. Dit is een verplichting die ervoor zorgt dat de huizen die nu gebouwd worden energiezuinige woningen zullen zijn. De EPB-procedure moet ten laatste 8 dagen voor de start van de bouwwerken worden gestart. De uiteindelijke EPB-aangifte zelf kan pas gebeuren als de bouwwerken voltooid zijn. Dit is dan een bewijs dat de woning overeenkomt met de EPB-regelgeving. Dit moet gebeuren ten laatste 6 maanden na het in gebruik nemen van de woning.
Start bouwwerken 
Na alle verplichtingen en administratieve heisa is het eindelijk tijd voor de bouwwerken. Belangrijk is dat er een veiligheidscoördinator moet worden ingeschakeld indien er meer dan twee aannemers op de werf werken. Dit is nodig om de verschillende partijen veilig te laten samenwerken aan het nieuwbouw huis bouwen. De kosten van een veilheidscoördinator worden geschat op ongeveer 1 tot 2,5 procent.
De oplevering 
Wanneer de woning af is en de oplevering gedaan wordt, mag u eigenlijk niet te snel intrekken. Bekijk de woning eerst kritisch. Nu kunnen de fouten nog makkelijk worden rechtgezet. Zes maanden na de bouwwerkzaamheden wordt de voorlopige oplevering opgemaakt. Hierbij zijn alle partijen aanwezig op de werk en wordt de hele woning doorlopen. Zichtbare gebreken worden genoteerd en later nog aangepast. Erna kan u de oplevering ofwel aanvaarden, aanvaarden op voorwaarden of afwijzen. Indien u de oplevering aanvaardt geeft u aan dat alles werd uitgevoerd zoals beschreven in het contract. De oplevering aanvaarden op voorwaarde betekent dat u de woning goedkeurt indien alle genoteerde gebreken worden opgelost. Men weigert de oplevering indien de gebreken te ernstig zijn.
Kadaster en btw-aangifte 
Het kadaster zal iemand aanstellen die bij u het kadastraal inkomen zal komen bepalen. Dit staat gelijk aan het nettobedrag dat u zou innen wanneer u uw woning gedurende 1 jaar zou verhuren.
Indien u een nieuwe woning bouwt moet u ook 21 procent btw betalen. Deze btw wordt betaald op de werkuren, materialen van de aannemers en de zelf gekochte materialen. Via een btw-kantoor moet u een btw-aangifte doen. Dan kijkt de overheid na of u voldoende btw betaald hebt. Indien dit niet zo is zal u een bedrag moeten bijbetalen.
Een nieuwbouw huis bouwen op een gemakkelijkere manier 
Indien een nieuwbouw huis bouwen u te moeilijk lijkt, kan u nog altijd kiezen voor een sleutel op de deur bouwfirma. Dit concept betekent dat één enkele bouwfirma de volledige bouw van uw huis regelt. Hierdoor heeft u uw handen vrij voor andere dingen. Indien u opzoek bent na zo een firma, neem dan zeker eens een kijkje op www.woningencompere.be. Zij zijn een sleutel op de deur bouwfirma dat duurzame woningen en investment-projecten bouwt.