Gratis catalogus

Lastenboek

"

Garantie

20
jaar
Garantie Qzen

Garantie

Respect

wet Breyne

Ventilatie en luchtdichtheidstest

Ventilatie

Het ventilatiesysteem is van het type Renson C+ Healthbox met SmartZone.

De lucht komt binnen in de droge woonruimtes (vb. leefruimte, kamers, …) langs de regelbare toevoeropeningen (RTO) die geplaatst worden in het glas van de ramen. Deze lucht wordt afgezogen via verluchtingsroosters, geplaatst in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, wc) maar ook de slaapkamers, door middel van een centraal afzuigsysteem met vochtigheids- en/of CO2 detector, dat geplaatst wordt in de zolderruimte, de garage, of de berging. De afzuigmonden in de vochtige ruimtes zijn verbonden met deze centrale leidingen in opbouw, dewelke door de bouwheer afgewerkt moeten worden met afkastingen. De lucht circuleert van de droge naar de vochtige ruimtes via openingen onder de binnendeuren (doorstroomopening (DO) genaamd). Dit systeem van gecontroleerde ventilatie vermindert drastisch de E-waarde van het gebouw. Daarbovenop neemt het weinig plaats in en heeft het maar één enkele afvoer van vochtige lucht naar buiten.

Opmerking: indien gewenst, kunnen andere types van ventilatie berekend en verrekend worden, zoals bijvoorbeeld ventilatietype D (mechanische toe- en afvoer met warmterecuperatie). Dit theoretisch zeer interessant systeem kan verschillende bacteriologische ziektes met zich meebrengen, waardoor het noodzakelijk is om (om de 3 maanden) de verschillende filters te vervangen.

luchtdichtheidstest

De luchtdichtheidstest, of Blower Door Test, laat toe de luchtdichtheidsgraad te meten die een invloed heeft op de EPB waarde. De luchtdichtheidstest is inbegrepen in het lastenboek indien het een volledige sleutel-op-de-deur bouw betreft.

In het geval dat de bouwheer afwerkingsposten zelf uitvoert, verbindt de bouwheer zich ertoe om deze test zelf op zijn eigen kosten uit te voeren na de afwerking van het gebouw en voor de definitieve EPB-berekening.

Opwekking groene energie

De installatie voor opwekking van groene energie omvat 8 tot 16 fotovoltaïsche zonnepanelen, in functie van de oppervlakte van het gebouw, 400Wp. De installatie is uitgerust met alle toebehoren en apparatuur die nodig zijn voor de goede werking ervan: de omvormer, de energiemeter, de bekabeling. Eens de installatie voltooid, wordt ze gekeurd.

Bijkomend kan er bij de installatie een zonneboiler worden toegevoegd, deze omvat 1 tot 2 thermische zonnepanelen en een boiler voor sanitair warm water van 150 tot 250 liter in functie van het aantal bewoners.

Deze panelen worden op een hellend dakvlak geplaatst, bovenop de dakpannen.

Op vraag van de bouwheer en in functie van de oriëntatie van het gebouw en de berekeningen van de EPB-expert, kan het aantal fotovoltaïsche zonnepanelen en de installatie aangepast worden. Dit ten laste van de bouwheer.

Opmerking: de bouwheer kan voor een alternatieve energiebron van groene energie opteren, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen voor opwarming van het sanitair water, … Desgevallend zal de prijs aangepast worden.